Hem

Lidköping Lindy Hoppers

är en dansförening som grundades 2011.


Vi dansar

i Rörstrand på Fabriksgatan 2, entré 2 våning 3.


Vi gör allt för att skapa förutsättningar så att alla kan trivas och får dansa.


Kom och dansa dig glad!

Lindy nytt!


Kallelse till årsmöte torsdag den 26/11 kl 19:00

Vi genomför vårt årsmöte virtuellt. Hoppas du kan och vill delta.


Om du inte har fått någon kallese med möteslänk via mejl saknar vi din adress: Mejla i.s.f till: dansa@lidkopinglindyhoppers.se


Våra möteshandlingar kan du ladda ner här:

- Kallelse

- Årsberättelse

- Förslag till verksamhetsplan

 

Inställd verksamhet 

Hej,

Vi har bestämt oss för att tillsvidare avvakta med vår kursverksamhet. Vi återkommer med besked snarast möjligt när risken för smittspridning av Covid-19 har minskat och/eller klarlagts.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Lidköping Lindy Hoppers  All Rights Reserved       Lidköping Lindy Hoppers       Adress: Fabriksgatan 2       Mail: dansa@lidkopinglindyhoppers.se       Bankgiro 659-8528       Designed by Asserlind